جستجوی پیشرفته
 1. پزشکی ، پیراپزشکی ، مامایی ، پرستاری ، دندانپزشکی ، بهداشت
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:75
   Page:1 Of 7
  1. کتاب 20 % تخفیف

   2022 - 8th

   قیمت به تـومان:
   480,000 600,000

  2. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323484107
   کد کالا: 110379

   Aesthetic Surgery of the Facial Skeleton

   2022 - 1st

   قیمت به تـومان:
   480,000 600,000

  3. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323718608
   کد کالا: 110309

   Anesthesia and Co-Existing Disease Stoelting`s

   2022 - 8th

   قیمت به تـومان:
   640,000 800,000

  4. کتاب 20 % تخفیف

   2022 - 10th

   قیمت به تـومان:
   1,200,000 1,500,000

  5. کتاب 20 % تخفیف

   2022 - 8th

   قیمت به تـومان:
   800,000 1,000,000

  6. کتاب 20 % تخفیف

   2022 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   880,000 1,100,000

  7. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323761772
   کد کالا: 110329

   Assisted Ventilation of the Neonate Goldsmith’s

   2022 - 7th

   قیمت به تـومان:
   480,000 600,000

  8. کتاب 20 % تخفیف

   2022 - 8th

   قیمت به تـومان:
   1,200,000 1,500,000

  9. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781260468786
   کد کالا: 110469

   Case Files Obstetrics and Gynecology

   2022 - Sixth

   قیمت به تـومان:
   480,000 600,000

  10. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323722711
   کد کالا: 110300

   Cecil Essentials of Medicine

   2022 - 10th

   قیمت به تـومان:
   880,000 1,100,000

  11. کتاب 20 % تخفیف

   2022 - 10th

   قیمت به تـومان:
   480,000 600,000

  12. کتاب 20 % تخفیف

   2022 - 24th

   قیمت به تـومان:
   1,200,000 1,500,000