جستجوی پیشرفته

"به نام دوست"

انتشارات کتاب امير در شهريور ماه 1386 با هدف خدمت به جامعه بزرگ و محترم پزشکي ايران عزيز بنا گذاشته شد.

همانطور که مستحضر هستيد ، در آن سال ها دسترسي به کتاب اورجينال و مرجع در همه ايام سال فراهم نبوده و بازار کتاب افست بي کيفيت با قيمت غير واقعي رواج داشته ، که اکنون  نيز برخي افراد به نام نشر و چاپ کتاب افست در حال فعاليت بوده که گذشته نه چندان دور را تداعي مينمايند . البته با کمي تغيير و با رنگ و لعاب دادن و بعضاً ناقص و به نام تمام رنگي ، کيفيت را فداي منافع شخصي نموده اند .

لذا در چنين شرايطي انتشارات کتاب امير همانطور که گفته شد با نيت خدمت به اساتيد محترم و دانشجويان عزيز با پذيرفتن ريسک و صرف هزينه بسيار ، براي در هم شکستن انحصار کالاي نامرغوب ، تصميم  به چاپ کتب تيـراژي ، با کيفيـتي قابل قبــول ، مشابه اورجــينال نمــوده است. (مـانند کتـاب Heart Disease   Braunwald که در حال حاضر  2000 نفر از متخصصين محترم قلب کشور از آن بهره مي برند) و ده ها نمونه ديگر که مورد استقبال قرار گرفته و اين امر نشانگر رضايت مخاطبين محترم بوده که با تشويق هاي مکرر خود ، حامي ما درادامه اين راه مي باشند.

از آنجايي که توليد کالاي با کيفيت اغلب سختي خاص خود را به همراه دارد ، تا به امروز که 9 سال از آن روزها گذشته اطمينان داريم که هرگز کيفيت را فداي منافع شخصي قرار نداده و با لطف خداوند و حمايت جامعه پزشکي ، در جايگاهي بين انسان هايي که سره را از ناسره به خوبي تشخيص مي دهند ، قرار گرفته ايم  و به جراًت ميتوان گفت که دوست و دشمن به اين امر معترف هستند که کتاب امير از لحاظ دقت در چاپ و صحافي و نهايتا بسته بندي و ارسال هميشه الگويي براي ديگران بوده و هست.

و اما امروز با داشتن بيش از 5000 عنوان کتاب پزشکي آماده تحويل و راه اندازي سيستم فروش آنلاين کتاب الکترونيکي(Ebook )،  از بزرگترين مراکز چاپ و توزيع کتب پزشکي در سراسر کشور بوده و با اتکا به خداوند و حمايت همه دلسوزان اين راه را با قدرت همچنان ادامه خواهيم داد.

لذا صميمانه از تمامي عزيزاني که ما را در اين راه با حمايت هاي بي شاعبه خود مورد لطف و عنايت  قرار داده اند ، کمال تشکر و قدرداني را داريم .

با آرزوي سلامتي و توفيق  براي همه و به اميد روزي که هر ايراني به آنچه که استحقاقش را دارد دست يابد.                                       

                                                                                                                        با احترام

                                                                                                                                                              انتشارات کتاب امير