جستجوی پیشرفته
 1. پزشکی ، پیراپزشکی ، مامایی ، پرستاری ، دندانپزشکی ، بهداشت
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:85
   Page:1 Of 8
  1. کتاب 20 % تخفیف

   2020 - 4th

   قیمت به تـومان:
   1,400,000 1,750,000

  2. کتاب 20 % تخفیف

   2014 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   280,000 350,000

  3. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781840761108
   کد کالا: 105663

   A Colour Handbook Dermatology

   2010 - 2th

   قیمت به تـومان:
   280,000 350,000

  4. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781138894228
   کد کالا: 110330

   Acne Scars: Classification and Treatment

   2019 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   280,000 350,000

  5. کتاب 20 % تخفیف

   2015 - 1st

   قیمت به تـومان:
   280,000 350,000

  6. کتاب 20 % تخفیف

   2012 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   320,000 400,000

  7. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323547536
   کد کالا: 109864

   Andrews` Diseases of the Skin: Clinical Dermatology

   2020 - 13th

   قیمت به تـومان:
   600,000 750,000

  8. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781451113440
   کد کالا: 106606

   Atlas and Synopsis of Lever`s Histopathology of the Skin

   2013 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   400,000 500,000

  9. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781119647065
   کد کالا: 110346

   Atlas of Clinical Dermatopathology: Infectious and Parasitic Dermatoses

   2021 - 1st

   قیمت به تـومان:
   300,000 375,000

  10. کتاب 20 % تخفیف

   2018 - 1st

   قیمت به تـومان:
   300,000 375,000

  11. کتاب 20 % تخفیف

   2012 - 1st

   قیمت به تـومان:
   280,000 350,000

  12. کتاب 20 % تخفیف

   2015 - 1st

   قیمت به تـومان:
   300,000 375,000