جستجوی پیشرفته
 1. پزشکی ، پیراپزشکی ، مامایی ، پرستاری ، دندانپزشکی ، بهداشت
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:9
   Page:1 Of 1
  1. کتاب 20 % تخفیف

   2008 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   600,000 750,000

  2. کتاب 20 % تخفیف

   2008 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   400,000 500,000

  3. کتاب 30 % تخفیف

   2008 - 10th

   قیمت به تـومان:
   210,000 300,000

  4. کتاب 40 % تخفیف

   2008 - 1st

   قیمت به تـومان:
   585,000 975,000

  5. کتاب 40 % تخفیف
   شابک: 9780781769372
   کد کالا: 105189

   Obstetrics and Gynecology-Danforth`s

   2008 - 10th

   قیمت به تـومان:
   420,000 700,000

  6. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781550093643
   کد کالا: 104065

   Pediatric Gastrointestinal Disease- 2vol - Walker`s

   2008 - 5th

   قیمت به تـومان:
   680,000 850,000

  7. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780387356648
   کد کالا: 103029

   Primer on the Rheumatic Diseases - klippel

   2008 - 13th

   قیمت به تـومان:
   300,000 375,000

  8. کتاب 20 % تخفیف

   2008 - 7th

   قیمت به تـومان:
   680,000 850,000

  9. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780443068614
   کد کالا: 104343

   Thoracic and Esophageal Surgery - 3 Vol - Pearson

   2008 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   960,000 1,200,000